T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 

 Manisa Valiliği resmi Web Sitesi

 Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)
 TSK Mehmetçik Vakfı
 
 http://www.disiliskiler.pol.tr/Birimler/ins_hak/Sayfalar/ihgiris.aspx
 http://www.ekmekisrafetme.com/
 
          http://www.ombudsman.gov.tr/Bulunduğunuz Yer: KAYMAKAMLIK  >>   TARİHÇE  >>   KAYMAKAMLIĞIMIZIN KISA BİR TARİHÇESİ

 SARIGÖLÜN TARİHÇESİ
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 SARIGÖL İLÇESİ’NİN TARİHÇESİ

Sarıgöl İlçesi’nin ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Halk arasındaki rivayetlere göre ilçenin bugünkü, yerleşim alanı deniz seviyesinden alçakta bir göl olduğu söylenmektedir. Gerek ilçe içinde, gerekse ilçenin köylerindeki ören yerleri çevre tarihçesinin çok eski olduğunu göstermektedir. Yazılı kitabelere rastlanılmamakla birlikte Dadağlı Köyü (Alafakılı-Han çeşmesi) buradaki konaklama yerinin izleri(Temel yıkıntıları),çevresindeki mezarlarda milattan önceki medeniyetin var olduğunu göstermektedir.

Dindarlı Köyü’nün (Çarşak), yöresinde yanmış bir köy kalıntıları ve köye ait Buldan yolu üzerindeki mezarlık sonradan tarla haline getirilmiştir. u mezarlıktaki taşlarda bulunan Latince yazılar aynı köyün Kulu Çeşmesi ve çevresindeki bina yıkıntılarından bulunan bakır, altın paralar, küpler, çeşitli testilerin, mermer lahitlerin bulunması ilçemizin Lidyalılar veya İyonluların egemenliği altında kaldığının göstergesidir. Bu nedenle Dindarlı Köyümüz birinci derece sit alanı olarak ilan edilmiştir. Sürekli kontrol altında bulundurulmaktadır. Bu yöremizde tarihi eser bulunarak, kaçakçılık yapılmakta olduğu bilinmekte.

Emcelli Köyü’nün, doğu istikametinde (Sütmezli) mevkiinde bina kalıntıları, buradaki dört köşeli kuyu kalıntıları ve eski mezarlar, kaylara oyulmuş deniz araçlarının bağlanma yerleri şimdiki ovanın bir göl olduğunun bir delilidir. Bu aynı zamanda Sarıgöl merkezinde de aynı türden gemi bağlama yerlerinin de olması ovamızın göl veya iç deniz olduğunun kanıtlarındandır.

Baharlar Köyü’nün doğusundaki Gavurdamı mevkii‘ndeki, Toprak tepe ve Karadut ismi verilen yerlerde Derbent Çayının iki yakasında su taşkınlarından korunma bentleri bugün halen mevcuttur. Bu bentler, son yıllarda Bahadırlar Köyü yakınlarındaki çay içinden kum alınırken ortaya çıktı. Su kemerlerinin Horasan yapı türü ile yapıldığı bilinmektedir. Bahadırlar Köyü’nün Çingil, Selimiye Köyü’nün, güneyindeki Karkaya eski medeniyetlerin izlerini taşımaktadır.

Sığırmaçlı Köyü yakınlarındaki Karain, Kahramanlar Köyü çevresinde Ören içi, Cabertarar Köyü’nün eski yerleşim alanında katlı mezarların olduğu, Patlak çayı kıyısında da yer altında sütunların bulunduğu ancak henüz devlet tarafından kazıların yapılmadığı bilinmektedir. Yeniköy ve çevresindeki tarihi kalıntılar ve buralardan bulunan tarihi eserlerin Romalılar ve Bizanslara ait olduğu ortaya çıktı. Sarıgöl İlçemize bağlı Bağlıca Köyü, eski ticaret yolu olan Kral yolu’nun üçüncü konaklama yeri olarak bilinmekte.Buradaki İlköğretim Okulu çevresinde ise bir çok mermer lahitlerin bulunduğu bilinmektedir.

Bağlıca Köyü’ünü köy tüzel kişiliğine ait arazide yıllar önceki çift sürümünde ortaya çıkarılan çok değerli olan ”Maryas Heykeli” diyer bir adıyla ”Pal Heykeli” bulunarak tarihi eser kaçakçılarına satılan bu heykel zamanın Kültür Bakanlığı tarafından Amerika’dan tekrar yurdumuza geri getirildi. Bu ünlü heykel şu anda Manisa Müzesi’nde koruma altına alındı.

Sarıgöl İlçesi’nin Afşar ve Karacaali Köylerindeki mağraların sırrı halen daha bilinmemektedir. Bu arada Çimentepe Köyü’nün yakınlarından geçen bir derede sel sularının akmasından sonra birçok bakır, bronz gibi çeşitli paralar ve tarihi eşyaların çıkması yörede eski bir yerleşim alanın olduğunu kanıtlamakta ancak bu bölgelerimizde kalıcı bir araştırma yapılmadı. Çimentepe Köyü’e giderken, Güneyköy mevkii’ndeki bir bağ içinde eski dönemlere ait sığınağın olduğu bunun halen varlığı bilinmektedir. Sarıgöl ilçesi’nin Dindarlı-Alemşahlı-Dadağlı Köyleri üçgeni içinde kalan bölümlerde, Selimiye, Bağlıca, Yeniköy köylerinde bulunan tarihi eserlerin çok değerli olduğu bilinmektedir. Sığırtmaçlı Köyü’nün eski camisi içindeki kök boyalarla yapılı el sanatı eserler 100yıla aşkın bir zamandır tazeliğini korumaktadır.

Sarıgöl ilçesi’nin eski isminin ”İnegöl” olduğuna dair kanıtlar vardır. Sarıgöl’de görev yapan ilk nahiye Müdürü Yusuf Ziya, ölünce mezarı Sarıgöl’e yapıldı.Mezar taşında ”İnegöl Nahiye Müdürü” yazılmaktadır. Merhum Yusuf Ziya aynı zamanda Sarıgöl’ün ilk nahiye müdürüdür.1879-1881 yılları arasında görev yapmıştır. ”Aydın Vilayet Salnamesi” kitabında ilçeye ait tapularda ”İnegöl” ismi geçmekte. 1867yılında “Vilayet Teşkilatı” yürürlüğe geçtiğinden sonra, Sarıgöl uzun yıllar Aydın Vilayetine bağlandı. Sarıgöl uzun yıllar Alaşehir İlçesi’nin nahiyesi olarak mülki taksimata yerini aldı. Alaşehir Saruhan Sancağı mutasarlığına dahildi. İnegölü, Bursa İnegöl’den ayırt etmek için, kaynaklarda ”İnegölü Aydın” olarak yani Aydın’ın İnegölü olarak kaydedilirdi.

Sarıgöl İlçesi, 2.yüz yılın sonlarına doğru başkenti Sart olan, Lidyalıların egemenliğine girdi. Sarıgöl çevresi daha sonra Romalıların eline geçti. Romalıların 395’de ikiye ayrılmasından sonra, Bizanslıların hâkimiyetine geçti.

Sarıgöl daha sonra Selçukluların himayesi altına girmeyip bağımsız bir tekfur olarak Selçukluların yıkılışına kadar kaldı. Ancak 1393’de Osmanlı Hükümdarı Yıldırım Beyazıt’ın Alaşehir ve çevresini Osmanlılara katmasıyla Sarıgöl Osmanlılara katıldı. Yıldırım Beyazıt tarafından komutanlarına Zeamet arazisi olarak paylaştırıldı. O zaman ki adı ile “Üzüm Ovası” Dündar Bey’e, Bereketli ve çevresi Afşar Aşiretine, Bahadırlar ve Baharlar Köyleri ise Bahadır Bey’e verilerek aşiretlerin iskânına tahsis edildi.

Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu’nun Aydın Sancağı’na bağlı bir Zeamet Beyliği olan Sarıgöl çevresi, 1.Meşrutiyetten itibaren Alaşehir ilçesi’ne bağlı bir köy, Balkan Savaşlarından sonra belediyelik oldu. Yurdumuza düşmanların girmesiyle birlikte Yunanlıların işgali altında kalan ilçemiz 3 yıl, 11ay, 17 gün yunan işgali altında kaldı. Bu arada Sarıgöl’den “Etem Hoca-Sarıhan”, Alemşahlı Köyü’nden, ”Mazlum Bey-Ulu” 16-25 Ağustos 1919 tarihleri arasındaki ”Alaşehir Kongresi’ne” Sarıgöl delegesi olarak katıldılar.

Sarıgöl ilçesi 4 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtuldu.

Aydın İl Salnamesi’ne göre mülki taksimatta şema şu şekilde oluştu:

1- Aydın Vilayeti

2-Saruhan Sancağı.

3-Alaşehir Kazası

4-İnegöl Nahiyesi.

Aydın İl Salnamesi’ne göre Sarıgöl’de (İnegöl) görev yapan bucak müdürlerinin isimleri şu şekilde oluşmakta:

1-    1879-1881 Yusuf Ziya Efendi.(Mezarı Sarıgöl’de)

2- 1881-1884 Vahdet Bey.

3- 1884-1889 Osman Efendi.

4- 1889-1890 Cevdet Bey.

5- 1890-1895 Vahdet Efendi.

6- 1895-1897 Mustafa Efendi.

7- 1897-1899 Servet Bey.

8- 1899-1908 Ali Şahbaz.

9- 1899-1909


Hicri 1315/1889’da 2.Abdülhamit devrinde Sarıgöl’ün (İnegöl) köyleri 19 taneydi;

Bunların isimleri şu şekilde: Ahmetağa, Afşar, Emcelli, İsmail Bey, Burgaz, Yukarıkoçaklar, Çavuşlar, Çöpköy, Deliler, Çanakçı, Ziyanoğlu, Selimiye,   ığırtmaçlı, Trazlar, Doğuşlar, Güney, Yalınayak, Cedit, ve Cabar köyleridir.

İnegöl Bucağı 1938’de Sarıgöl ismini alarak Cumhuriyet tarihindeki yerini aldı.


src="http://www.kanver.orghttp://www.canakkale2015.gov.tr/tr

© Copright Sarıgöl Kaymakamlığı 2007
Tel: 0236 867 1001 Faks:0236 867 1392 Hükümet Binası-Sarıgöl/Manisa wm:oguzmetin2@hotmail.com